IPOCalendar
  2019年 8月 25
星期日
(Sun)
 
 
  公開招股開始  
  公開招股結束  
  首日上市
 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

7

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
新股上市時間表
上市編號 公司名稱 招股日期 定價日 結果公佈日 退票寄發日期 上市日期 上市文件
01920 恆新豐控股 2019-08-06 - 2019-08-09 N/A N/A 2019-08-15 2019-08-16
2017 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。

資料由天滙財經提供 免責聲明