IPOCalendar
  2022年 5月 19
星期四
(Thu)
 
 
  公開招股開始  
  公開招股結束  
  首日上市
 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 
新股上市時間表
上市編號 公司名稱 招股日期 定價日 結果公佈日 退票寄發日期 上市日期 上市文件
02325 雲康集團 2022-05-05 - 2022-05-11 2022-05-11 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18
02423 貝殼-W N/A N/A N/A N/A 2022-05-11
2017 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。

資料由天滙財經提供 免責聲明